System ankiet na potrzeby inwentaryzacji pieców i urządzeń grzewczych oraz inwentaryzacja sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomościt

Inwentaryzacja sposobu pozbywania się
nieczystości ciekłych

Prosimy o wypełnienie elektronicznej ankiety.

plik foto id: 1400000047

Wypełnij ankietę bez wychodzenia z domu!
Wersja demonstracyjna szczegóły pod numerem telefonu: +48 505 413 017

1. Adres budynku/lokalu

wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówJeżeli budynek / lokal nie posiada nadanego adresu prosimy wpisać słowo: brak
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówJeżeli budynek / lokal nie posiada nadanego adresu prosimy wpisać słowo: brak
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
Prosimy zaznaczyć tę opcję jeśli lokal / budynek nie posiada nadanego adresu. W polach ulica i numer budynku należy wówczas wpisać słowo: brak
Prosimy wskazać, kliknąć w miejsce na mapie gdzie znajduje się budynek którego dotyczy ankieta. Mapę można oddalać i przybliżać.
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100

Wymagana zgoda na przetwarzanie moich danych na potrzeby realizacji inwentaryzacji wyposażenia nieruchomości w urządzenia grzewcze, utworzenia programu niskiej emisji, powiadamiania o możliwości udziału w projektach, dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, mających na celu realizację wskazanych w ankiecie potrzeb inwestycyjnych, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119).

wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówProszę wpisać dane osoby wypełniającej wniosek.
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówProszę wpisać dane osoby wypełniającej wniosek.
podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędy, wpisz wg. wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plProszę wpisać adres e-mail osoby wypełniającej wniosek (wg. wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pl)

2. Rodzaj budynku

rodzaj budynku
rodzaj budynku

3. Zbiornik bezodpływowy

Proszę podać czy na terenie posesji jest zbiornik bezodpływowy.
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1.00, 2.00, 100Proszę wpisać jaka jest pojemność zbiornika bezodpływowego?
technologia
technologia
Proszę zaznaczyć / podać w jakiej technologii jest wykonany zbiornik bezodpływowy.
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko datę, wpisz np: 2020-01-02Proszę podać datę ostatniego opróżniania zbiornika.
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100Proszę podać częstotliwość opróżniania zbiornika w ciągu roku (orientacyjna liczba opróżnień).

4. Umowa z firmą asenizacyjną

Proszę podąć czy jest podpisana umowa z firmą asenizacyjną na opróżnianie zbiornika(ów)?
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówProszę podać dane podmiotu upoważnionego do usuwania nieczystości ciekłych.

5. Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Proszę podąć czy jest przydomowa oczyszczalnia ścieków?
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówProszę podać jaka jest przepustowość oczyszczalni?
rodzaj
rodzaj
Proszę podać jaki jest rodzaj przydomowej oczyszczalni.
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówProszę podać jaki jest producent oraz zastosowany model przydomowej oczyszczalni.
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100Proszę podać rok uruchomienia przydomowej oczyszczalni.

6. Odbiornik ścieków oczyszczonych

Proszę podać czy jest odbiornik ścieków oczyszczonych?
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówProszę podać jaki jest sposób zagospodarowania osadu ściekowego.
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko datę, wpisz np: 2020-01-02Proszę podać datę ostatniego usunięcia osadu ściekowego.
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100Proszę podać częstotliwość usuwania osadu ściekowego w ciągu roku (orientacyjna liczba usunięć).

7. Kanalizacja miejska

Proszę podać czy jest kanalizacja miejska.
Proszę podać czy w przypadku braku kanalizacji jest planowane przyłączenie instalacji do kanalizacji miejskiej.

8. Planowane inwestycje

Proszę podać czy planowane są inwestycje związane z odprowadzeniem nieczystości.
Proszę wpisać opis planowanych inwestycji.

9. Uwagi

Proszę wpisać uwagi lub dodatkowe istotne informacje.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESŁANIE ANKIETY