System ankiet na potrzeby inwentaryzacji pieców i urządzeń grzewczych oraz inwentaryzacja sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomościt

Inwentaryzacja pieców i urządzeń grzewczych

Prosimy o wypełnienie elektronicznej ankiety.

plik foto id: 1400000047

Wypełnij ankietę bez wychodzenia z domu!
Wersja demonstracyjna szczegóły pod numerem telefonu: +48 505 413 017

1. Adres budynku/lokalu

wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
Prosimy wskazać, kliknąć w miejsce na mapie gdzie znajduje się budynek którego dotyczy ankieta. Mapę można oddalać i przybliżać.
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100

2. Ilość osób mieszkających

nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100

Wymagana zgoda na przetwarzanie moich danych na potrzeby realizacji inwentaryzacji wyposażenia nieruchomości w urządzenia grzewcze, utworzenia programu niskiej emisji, powiadamiania o możliwości udziału w projektach, dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych, mających na celu realizację wskazanych w ankiecie potrzeb inwestycyjnych, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119).

wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówdane osoby wypełniającej wniosek
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówdane osoby wypełniającej wniosek
podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędy, wpisz wg. wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pladres e-mail wg. wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pl

3. Rodzaj budynku

rodzaj budynku
rodzaj budynku

4. Kubatura / Powierzchnia

nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100Kubatura ogrzewana zajmowanego budynku / lokalu.
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100Powierzchnia ogrzewana zajmowanego budynku / lokalu.

5. Rodzaj ogrzewania

rodzaj ogrzewania
rodzaj ogrzewania

6. Rodzaj ogrzewania na paliwo stałe (np. węgiel; drewno)

6.1. Kocioł C.O. (centralne ogrzewanie budynku/lokalu) z podajnikiem (automatyczny)

wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówProsze wpisac klasę urządzenia np: 5
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100Prosze wpisać ilość sztuk posiadanych danego typu urządzeń.
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1.00, 2.00, 100Proszę wpisać moc urządzenia.
Proszę wskazać wiek urządzenia wybierając odpowiednia opcję.

6.2. Kocioł C.O. (centralne ogrzewanie budynku/lokalu) z załadunkiem ręcznym

nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100Prosze wpisać ilość sztuk posiadanych danego typu urządzeń.
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1.00, 2.00, 100Proszę wpisać moc urządzenia.
Proszę wskazać wiek urządzenia wybierając odpowiednia opcję.

6.3. Piec kaflowy

nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100Prosze wpisać ilość sztuk posiadanych danego typu urządzeń.
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1.00, 2.00, 100Proszę wpisać moc urządzenia.
Proszę wskazać wiek urządzenia wybierając odpowiednia opcję.

6.4. Koza (na drewno, węgiel)

nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100Prosze wpisać ilość sztuk posiadanych danego typu urządzeń.
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1.00, 2.00, 100Proszę wpisać moc urządzenia.
Proszę wskazać wiek urządzenia wybierając odpowiednia opcję.

6.5. Kominek

nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100Prosze wpisać ilość sztuk posiadanych danego typu urządzeń.
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1.00, 2.00, 100Proszę wpisać moc urządzenia.
Proszę wskazać wiek urządzenia wybierając odpowiednia opcję.

6.6. Trzon kuchenny (kuchnia węglowa)

nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100Prosze wpisać ilość sztuk posiadanych danego typu urządzeń.

6.7. Rodzaj i ilość stosowanego paliwa stałego w ciągu roku w budynku/lokalu (średnie zużycie)

nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1.00, 2.00, 100Dla np. węgla, miału, koksu, ekogroszku czy pellet - wpisać liczbę zużywanych ton materiału opałowego
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1.00, 2.00, 100Wpisać liczbę zużywanych ton drewna opałowego.

7. W jaki sposób jest ogrzewana woda w sezonie letnim?

ogrzewana woda
ogrzewana woda

8. Czy w budynku/lokalu planuje się przeprowadzenie modernizacji źródła ciepła?

Jakie źródło ciepła planowane jest do zainstalowania po modernizacji?

odpowiedź
odpowiedź
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100Prosze podać rok planowanej modernizacji źródła ciepła.

9. Czy w budynku została przeprowadzona termomodernizacja?

W jaki sposób przeprowadzono termomodernizacje?

odpowiedź
odpowiedź

10. Czy w budynku planowana jest termomodernizacja?

W jaki sposób planuje się przeprowadzenie termomodernizacji?

odpowiedź
odpowiedź
nie wprowadzono żadnej wartości lub wprowadzono błędną, proszę wpisać tylko cyfry, wpisz np: 1, 2, 100Prosze podać rok przeprowadzenia planowanej termomodernizacji

11. Uwagi

Proszę wpisać uwagi lub dodatkowe istotne informacje.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESŁANIE ANKIETY